Özel Veri Kazıma & Karşılaştırma

Özel Veri Kazıma & Karşılaştırma websitelerinden (blog, e-ticaret, finans, vs.) veri çekilmesi sürecinde gerek duyulan özel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanır. Geliştirme sürecinde Google Apps Script, Google Sheets, veri kazıma işlemlerinde ise Playwright veya Selenium kullanılabilir.

Danışmanlık

Özelleştirilmiş Veri Kazıma İşlemleri

Özel Veri Kazıma & Karşılaştırma kapsamında web sitelerinin test edilmesi, farklı web sitelerinden werilerin çekilmesi, karşılaştırılması gibi pek çok kapsamlı işlem gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler e-ticarete yönelik olarak kategori / ürün takibi veya haber sitelerindeki içeriklerin belirli kurallar çerçevesinde derlenmesi, metin işlemleri ve benzeri farklı katmanlar içerebilir. Çalışma kapsamında, ihityaçlar doğrultusunda Google Apps Script, Google Sheets, Pipedream çözümleri önceliklendirilir. Süreç proje bazlı olarak ele alınır ve ücretlendirilir.

Veri Alanlarının Belirlenmesi

Verilerin çekileceği seçiciler (selectors) Google Sheets aracılığı ile tanımlanır ve dinamik olarak işleme alınır.

Verilerin Çekilmesi

Tabloda belirtilen bağlantılar web sitesi temelinde gruplandırılarak sıra ile ele alınır. Gerek görülmesi durumunda, bağlantı sayısına bağlı olarak bekleme süresi eklenebilri.

Verilerin Karşılaştırılması

Tablolarda belirtilen alanlar sadece veri çekmek amacıyla kullanılabileceği gibi verilerin karşılaştırılması amacıyla da kullanılabilir. Veri farklılıkları olması durumunda belirtilir.

Çalışma Biçiminin Planlanması

Veri çekme ve karşılaştırma işlemleri doğrudan menü aracılığı ile ya da tetikleyiciler tanımlanarak otomatik bir şekilde çalışacak şekilde yönetilebilir.

Geri Bildirimler

Başarılı işbirlikleri, çözümler ve ürün deneyimleri