Veri Akışı ve Hesap Denetimi

Tarayıcı temelli bilgiler, e-ticaret etkinlikleri ve kullanıcı ilişkili parametrelerin incelenmesi ve doğrulanması ile tutarlı bir veri akışı elde edin

İstemci ve/veya sunucu taraflı Google Tag Mananer (GTM) yaplandırması veya Google Tag aracılığı Google Analytics 4, Google Ads ve Facebook Meta & CAPI başta olmak üzere elde edilen verilerin mülk temelinde incelenmesine ve doğrulanmasına yardımcı oluyoruz. Bu süreç, e-ticaret etkinlikleri, dönüşümler ve kullanıcı tanımlı (PII) verilerin listelenmesi, olası sorunların ve çözüm önerilerinin iletilmesi süreçlerinden oluşur.

Çalışma kapsamı ve süreç ile ilgili detayları aşağıda görebilirsiniz.

Google Analytics 4 Hesap Denetimi

Sayfa, etkinlik, kaynak ve aracı parametrelerinin (veri tipi, tutarlılık, vb.) ve veri eşiği bildirimlerinin kontrol edilmesi

 • Mülk yapılandırmasının kontrol edilmesi
 • Kitle ve segment yapılandırmasının kontrol edilmesi
 • Standart ve keşif raporların kontrol edilmesi
 • Etkinliklerin, boyut ve metriklerin ve tutarlılıklarının kontrol edilmesi

Google Tag Manager (GTM veya sGTM) Çalışma Alanı Denetimi

Değişkenler, servis etiket parametreleri ve tetikleyicilerin kontrol edilmesi

 • Etiketler ve ilişkili parametre kapsamlarının ve tutarlılıklarının kontrol edilmesi
 • Servis etiketleri ve tetikleticilerin doğrulanması

Google Ads Veri Akışı Denetimi

Google Ads reklam dönüşüm etiketleri ve yeniden pazarlama etkinliklerinin kontrol edilmesi

 • Dönüşüm tanımlarının incelenmesi ve veri akışı tutarlılığının kontrol edilmesi
 • Yeniden pazarlama etiket parametrelerinin incelenmesi ve veri akışının doğrulanması
 • Kitlelerin veri kaynaklarının doğrulanması

Facebook Veri Akışı Denetimi

Meta Pixel ve CAPI veri akışının ve deduplication sürecinin kontrol edilmesi ve parametrelerin doğrulanması

 • Meta Pixel etkinlik veri akışının ve parametrelerin doğrulanması
 • CAPI veri akışının ve parametrelerin doğrulanması
 • Deduplication sürecinin kontrol edilmesi ve veri akışının doğrulanması