Veri Analitiği & Ölçümleme

E-ticaret satışlarını ve kullanıcı etkinliklerini analiz etmek ve optimize etmek için veri izleme ve hedefleme tekniklerinden yararlanın

Google Etiket Yöneticisi (GTM) veya diğer etiket yöneticilerini kullanarak, izleme verilerinizin kesinliğini ve güvenilirliğini artırmanıza yardımcı oluyoruz. Bu süreç, e-ticaret ve kullanıcı davranışı verilerinizi Google Analytics 4 (GA4) ve Google Ads dahil olmak üzere çeşitli ölçüm ve pazarlama araçlarına doğru bir şekilde aktarmanıza ve işletmenizle ilgili değerli içgörüler elde etmenize olanak tanır.

Çalışma kapsamı ve süreç ile ilgili detayları aşağıda görebilirsiniz.

Veri Kalitesi Denetimi

İş kararları alırken, e-ticaret verilerinizin doğruluğunu, eksiksizliğini ve tutarlılığını sağlamak için kapsamlı bir inceleme yapılır.

 • Denetlenecek önemli veri noktalarının ve metriklerin belirlenmesi
 • Veri kalitesinin standartlara ve en iyi uygulamalara göre değerlendirilmesi
 • Veri boşluklarının ve tutarsızlıkların tespiti
 • Veri kalitesini iyileştirmek ve doğruluğunu korumak için bir plan geliştirilmesi

Hedef Kitle Analizi

Hedef kitle davranış ve tercihlerini değerlendirerek dijital pazarlama kampanyalarını optimize etmek için Hotjar ve Clarity gibi davranışsal analiz araçları kullanılır.

 • Pazar araştırması ve müşteri anketleri ile veri toplama
 • Hedef kitlenizin ortak özelliklerini ve özelliklerini belirleme
 • Hedef kitleyi temsil eden alıcı karakterlerin oluşturulması
 • Hedef kitlenin ihtiyaçlarına hitap eden hedefli pazarlama kampanyalarının oluşturulmasına yardımcı olunması

Satış Potansiyelini Artırma ve e-Ticaret Veri Akışı Sorunlarını Ele Alma için KPI Tanımlama

E-ticaret performansını artırmak için ölçülebilir hedefler ve Anahtar Performans Göstergeleri'nin (KPI) belirlenmesi ve veri akışı sorunlarının araştırılması önemlidir.'

 • E-ticaret iş hedeflerinin tanımlanması
 • İzlenecek ilgili KPI'ların ve metrikleri belirlenmesi
 • KPI'ları etkileyebilecek veri akışı sorunlarının ele alınması için bir plan geliştirilmesi
 • KPI'ların ve hedeflerin sürekli olarak izlenmesi ve güncellenmesi

Dönüşüm Oranlarını Artırma

Satın alma veya diğer ikincil hedefleri gerçekleştiren ziyaretçilerin yüzdesini artırmak için e-ticaret web sitesinin ve pazarlama stratejilerinin optimize edilmesi gereklidir.

 • Web sitesinin kullanılabilirliği ve kullanıcı deneyiminin kontrol edilmesi
 • Web sitesi tasarımının ve düzeninin kullanılabilirlik ve dönüşüm açısından optimize edilmesi
 • Hedefli pazarlama kampanyalarının uygulanmasının sağlanması
 • Dönüşüm verilerinin izlenmesi ve analiz edilmesi ile stratejilerin sürekli iyileştirilmesi

Danışmanlık

Analitik Yoluyla E-Ticaret Potansiyelinin En Üst Düzeye Çıkarılması

Veri Analizi ve Ölçümü danışmanlık hizmeti Google Etiket Yöneticisi (GTM) etiketlerinin kapsamlı bir analizinin yapılması sürecini içerir.

Bu çalışma dahilinde, özellikle çoklu veya eksik veri aktarımı problemlerinin olup olmadığının kontrol edilmesi ve etiketlerin doğru bir şekilde tetiklenip tetiklenmediğinin kontrolü gibi adımlar yer almaktadır. İsteğe bağlı olarak, veri izleme süreçlerinizin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için özel JavaScript kodlarının optimize edilmesini de çalışmamıza dahil edebiliriz.

Piwik PRO dahil olmak üzere diğer veri analitiği ve etiket yönetimi araçları da sürece dahil edilebilir.

Veri Akışı ve Doğruluk Kontrolü

Google Etiket Yöneticisi Önizleme Modu, GA4 DebugView, ağ sinyalleri ve diğer doğrulama yöntemleri aracılığıyla etiketlerin ve veri akışının doğrulanması

Gelişmiş Analitik için Özel Kullanıcı Mülk Yönetimi

Gelişmiş analitik için kullanıcı verilerinin toplanıp analiz edilmesi ile hedef kitle hakkında değerli bilgilerin elde edilmesi

Çok Dilli, Çok Para Birimli ve Çok Alanlı Yapılandırmalar

Özel etiket ve parametreler ile çok dilli, çok para birimli ve çok alanlı yapılandırmalardaki veri akışının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi

KVKK, GDPR ve CCPA Uyumluluğu

KVKK, GDPR ve CCPA veya Consent Mode ile uyumluluk için etiket yönetimi, veri akışı yapılandırması ve kontrollerinin sağlanması