Veri Analitiği & Ölçümleme

E-ticaret satışlarını ve kullanıcı etkinliklerini analiz etmek ve optimize etmek için veri izleme ve hedefleme tekniklerinden yararlanın

Google Etiket Yöneticisi (GTM) veya çözüm kapsamında yer alan diğer etiket yöneticilerini kullanarak izleme verilerinizin kesinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmenize yardımcı oluyoruz. Bu süreç, e-ticaret ve kullanıcı davranışı verilerinizin Google Analytics 4 (GA4) ve Google Ads dahil olmak üzere çeşitli ölçüm ve pazarlama araçlarına doğru bir şekilde aktarılmasına ve işletmenize dair içgörüler elde edilmesine olanak tanır.

Çalışma kapsamı ve süreç ile ilgili detayları aşağıda görebilirsiniz.

Veri Kalitesi Denetimi

İş kararları verirken güvenilirliğini ve kullanışlılığını sağlamak için e-ticaret verilerinizin doğruluğunun, eksiksizliğinin ve tutarlılığının kapsamlı bir şekilde incelenmesi

 • Denetlenecek önemli veri noktalarının ve metriklerin belirlenmesi
 • Veri kalitesinin standartlara ve en iyi uygulamalara göre değerlendirilmesi
 • Veri boşluklarının ve tutarsızlıkların belirlenmesi
 • Veri kalitesini iyileştirmek ve zaman içinde doğruluğu korumak için bir plan geliştirilmesi

Hedef Kitle Analizi

Hedef kitle davranış ve tercihlerinin değerlendirilerek dijital pazarlama kampanyalarının optimize edilmesi ve bu amaçla Hotjar ve Clarity gibi davranışsal analiz araçlarının kullanılması

 • Veri toplamak için pazar araştırması ve müşteri anketlerinin yapılması
 • Hedef kitlenizin ortak özelliklerinin ve özelliklerinin belirlenmesi
 • Hedef kitleyi temsil eden alıcı karakterlerin geliştirilmesi
 • Hedef kitlenin ihtiyaç ve ilgi alanlarına doğrudan hitap eden hedefli pazarlama kampanyalarının oluşturulmasına yardımcı olunması

Satış Potansiyelini Artırmak ve e-Ticaret Veri Akışı Sorunlarını Ele Almak için KPI Tanımlama

E-ticaret performansını artırmaya yönelik ölçülebilir hedefler ve Anahtar Performans Göstergeleri'nin (KPI) belirlenmesi ve hedef başarı oranını etkileyebilecek tüm veri akışı sorunlarının araştırılması

 • E-ticaret iş hedeflerinin tanımlanması
 • İzlenecek ilgili KPI'ların ve metrikleri belirlenmesi
 • KPI'ları etkileyebilecek veri akışı sorunlarının veya boşlukların ele alınması için bir plan geliştirilmesi
 • Başarı sürekliliğini sağlamak için KPI'ların ve hedeflerin sürekli olarak izlenmesi ve güncelenmesi

Dönüşüm Oranlarını Artırma

Satın alma veya diğer ikincil hedefleri gerçekleştiren ziyaretçilerin yüzdesini artırmak için e-ticaret web sitesinin ve pazarlama stratejilerinin optimize edilmesi

 • Web sitesinin kullanılabilirliği ve kullanıcı deneyiminin kontrol edilmesi
 • Kullanım ve dönüşüm kolaylığı için web sitesi tasarımı ve düzeninin optimize edilmesi ile ilgili paydaşlarla işbirliği yapılması
 • Doğru kitleyi çekmek için hedefli pazarlama kampanyaların uygulanmasının sağlanması
 • Stratejilerin sürekli iyileştirilmesi ve dönüşüm oranlarının artırılması için dönüşüm verilerinin izlenmesi ve analiz edilmesi

Danışmanlık

Analitik Yoluyla E-Ticaret Potansiyelinin En Üst Düzeye Çıkarılması

Veri Analizi ve Ölçümü danışmanlık hizmeti Google Etiket Yöneticisi (GTM) etiketlerinin kapsamlı bir analizinin yapılması sürecini içerir.

Bu çalışma dahilinde, özellikle çoklu veya eksik veri aktarımı problemlerinin olup olmadığının kontrol edilmesi ve etiketlerin doğru bir şekilde tetiklenip tetiklenmediğinin kontrolü gibi adımlar yer almaktadır. İsteğe bağlı olarak, veri izleme süreçlerinizin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için özel JavaScript kodlarının optimize edilmesini de çalışmamıza dahil edebiliriz.

Piwik PRO dahil olmak üzere diğer veri analitiği ve etiket yönetimi araçları da sürece dahil edilebilir.

Veri Akışı ve Doğruluk Kontrolü

Google Etiket Yöneticisi Önizleme Modu, GA4 DebugView, ağ sinyalleri ve diğer doğrulama yöntemleri aracılığıyla etiketlerin ve veri akışının doğrulanması

Gelişmiş Analitik için Özel Kullanıcı Mülk Yönetimi

Gelişmiş analitik için kullanıcı verilerinin toplanıp analiz edilmesi ile hedef kitle hakkında değerli bilgilerin elde edilmesi

Çok Dilli, Çok Para Birimli ve Çok Alanlı Yapılandırmalar

Özel etiket ve parametreler ile çok dilli, çok para birimli ve çok alanlı yapılandırmalardaki veri akışının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi

KVKK, GDPR ve CCPA Uyumluluğu

KVKK, GDPR ve CCPA veya Consent Mode ile uyumluluk için etiket yönetimi, veri akışı yapılandırması ve kontrollerinin sağlanması