KVKK Veri Sahibi Talep Formu

Genel Açıklama

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK Kanunu’nun 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
 • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak;

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
 • Şirketimiz adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

İletişim:

DNOMIA Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi Merkez Mah. Hasat Sk. No:52 D:1, 34381, Şişli / İstanbul, Türkiye E-mail: [email protected]

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİ TALEP FORMU

 • Başvuru Yöntemi
 • Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
 • Başvurunun Yapılacağı Adres
 • Merkez Mah. Hasat Sk. No:52 D:1, 34381, Şişli / İstanbul, Türkiye
 • Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
 • Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • Başvuru Yöntemi
 • Noter Vasıtasıyla Tebligat
 • Başvurunun Yapılacağı Adres
 • Merkez Mah. Hasat Sk. No:52 D:1, 34381, Şişli / İstanbul, Türkiye
 • Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
 • Tebligat zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • Başvuru Yöntemi
 • İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla Tebligat
 • Başvurunun Yapılacağı Adres
 • Merkez Mah. Hasat Sk. No:52 D:1, 34381, Şişli / İstanbul, Türkiye
 • Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
 • Tebligat zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • Başvuru Yöntemi
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
 • Başvurunun Yapılacağı Adres
 • dnomia[@]hs01.kep.tr
 • Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
 • E-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. İlgili formu burayı tıklayarak indirebilirsiniz.