E-ticaret İş Akış, Pazarlama ve E2E Test Otomasyonları

Entegratörler ve e-posta pazarlama otomasyonları kullanarak, kullanıcı aktiviteleri için kurallar oluşturun ve mağaza için test senaryolarını end-to-end otomasyonla hazırlayın

E-ticaret İş Akış, Pazarlama ve E2E Test Otomasyonları hizmet kapsamında, ActiveCampaign ile e-posta kuralları, Zapier gibi entegrasyon araçları ve Google Apps Script'i kullanarak kullanıcı etkinliklerine dayalı özelleştirilmiş görevler oluşturuyoruz. Ayrıca Playwright ile e2e test senaryoları kullanarak kullanıcı deneyimini ve veri akışını kontrol ediyoruz.

Çalışma kapsamı ve süreç ile ilgili detayları aşağıda görebilirsiniz.

Entegratörler

Zapier, Make tanımlı iş akışları veya Google Apps Script ile özelleştirilmiş görevler ve tetikleyiciler ile farklı uçlar (crm uygulaması, e-ticaret mağazası, tablolar, mesajlaşma uygulamaları, vb.) arasında veri akışının sağlanması

  • Uçların ve uygun entegrasyonun belirlenmesi
  • İş akışının ve tetikleticilerin test edilerek veri akışının doğrulanması

ActiveCampaignve Klaviyo İle E-posta Pazarlama Otomasyonu

Tanımlı e-ticaret aşamaları ve kullanıcı tanımlarına uygun e-posta bildirimlerinin aktarılması

  • Paylaşılan kuralların içe aktarılması
  • Kullanıcı tanımlarının düzenlenmesi
  • Kuralların test edilmesi ve bildirimlerin doğrulanması

E2E Mağaza & Dönüşüm Test Otomasyonları

Playwright ile tema, satın alma sürecinin ve kullanıcı etkinliklerinin test edilmesi

  • Test senaryolarının planlanması
  • Veri akışının etkinlikler, JavaScript değişkenleri, Network sinyalleri, çerezler, vb. aracılığı ile doğrulanması