KVKK Veri Sahibi Talep Formu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu (‘Form’), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) kapsamında veri sahiplerinin, DNOMIA Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Sirketi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında da belirtilen haklarını kullanmak amacıyla yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla DNOMIA Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Sirketi tarafından oluşturulmuştur.

Veri sahiplerinin bu haklarını kullanmak üzere DNOMIA Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Sirketi’ne başvuru yapmak istemesi durumunda işbu Formun, eksiksiz olarak doldurulmasının ardından imzalanarak aşağıdaki yöntemlerden birinin aracılığıyla DNOMIA Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Sirketi’ne ulaştırılması gerekmektedir.

Kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte aşağıdaki form dnomia[@]hs01.kep.tr adresine KEP vasıtasıyla veya çıktısını alıp imzalı olarak bir nüshası ile Merkez Mah. Hasat Sk. No:52 D:1, 34381, Şişli / İstanbul, Türkiye adresinde bulunan DNOMIA'a kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir yahut noter kanalıyla gönderebilir veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Veri Sahibine Yönelik Bilgiler

Lütfen başvuruların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla talep edilen bilgileri temin ediniz.

Ad ve Soyad :
TC Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon Numarası :
E-posta :

Lütfen aşağıda belirtilenlerden DNOMIA Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Sirketi ile ilişkinizi en uygun şekilde tanımlayan seçeneği işaretleyerek aşağısında bulunan serbest metin alanına bu ilişkinin devam durumunu, sona ermiş olması durumunda ilişkinin vuku bulduğu periyodu ve varsa irtibatta olunan müdürlük veyahut şube/kişi bilgisini detaylandırınız.

Müşteri Çalışan Çalışan Adayı
Tedarikçi Acente Ziyaretçi
Diğer (………………………………………………………………………………………………………)
 • [ ] Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
 • [ ] Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi almak istiyorum.
 • [ ] Kişisel verilerimin işlenme amacını öğrenip bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi almak istiyorum.
 • [ ] Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
 • [ ] Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istiyorum.
 • [ ] Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.
 • [ ] Düzeltme işleminin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.
 • [ ] Silme işleminin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.
 • [ ] Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhine bir sonuç ortaya çıktığını düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.
 • [ ] Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

Yukarıdaki listede yaptığınız işaretlemeye istinaden ek bilgi gerektiğini düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki serbest metin alanını kullanınız.

Başvurunun Sonuçlandırmasına Yönelik Bilgiler

Lütfen kişisel verilerle ilişkili talep veya taleplerinizi aşağıdaki listeden işaretleyiniz.

İlgili talebin değerlendirilmesi ve doğrulanmasının ardından, en geç otuz gün içinde sonuçlandıracak olup, 1. Bölümde sağladığınız adres ve e-posta bilgilerine istinaden postalama yoluyla veyahut ta dijital ortam aracılığıyla geri dönüş sağlayacaktır. Geri dönüşün sağlanacağı bu kanallar arasından özel bir tercihiniz varsa lütfen aşağıda belirtiniz.

 • [ ] Geri dönüşün posta kanalıyla yapılmasını istiyorum.
 • [ ] Geri dönüşün e-posta kanalıyla yapılmasını istiyorum.

Talebin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde DNOMIA Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Sirketi İşbu Form’ da belirttiğiniz başvuruyu sonuçlandırabilmek amacıyla sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Beyan

İşbu Form’ da belirtmiş olduğum KVKK özelindeki taleplerime ait bu başvurumun değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim.

Veri Sahibinin Adı ve Soyadı
Tarih
İmza